bookmark_borderปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบัน

เชื่อว่าทุกคนคงจะทราบปัญหาเกี่ยวกับสภาพอากาศในปัจจุบันกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะทุกวันนี้ทุกคนต่างก็ต้องใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงควันจากท่อรถไอเสียซึ่งนับวันจะมีปริมาณมากขึ้นและถึงแม้ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนจะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแต่ปัญหาดังกล่าวก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยซ้ำยังทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจากเดิมเราสามารถที่จะเดินออกนอกบ้านแล้วได้รับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้าแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะตื่นเช้ามากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะออกมาเดินรับอากาศบริสุทธิ์ได้เลย

เพราะปัญหาฝุ่นควันที่มีอยู่ตามอากาศมีปริมาณมากเกินไปจนเราไม่สามารถออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ได้เลยจากเดิมที่เราเคยพบปัญหามลพิษทางอากาศมักจะมาจากท่อไอเสียรถยนต์ปัจจุบันมีการเพิ่มสาเหตุการเพิ่มมลพิษเพิ่มขึ้นมาอีกโดยสาเหตุมาจากการที่ประชาชนและชาวบ้านชาวไร่ชาวนาพากันจุดไฟเผาป่าเผาไร่นา จนมีควันลอยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้ว

สร้างปัญหามลพิษให้กับโลกรวมถึงการที่ช่วงนี้เรามีการสอนสร้างสถานที่ต่างๆหลายพื้นที่ซึ่งการก่อสร้างนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้มีมลพิษทางอากาศขึ้นมาและสำหรับปัญหามลพิษทางอากาศนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยที่เดียแต่ปัจจุบัน ปัญหามลพิษนี้ได้ลุกลามไปทั่วโลกซึ่งแต่ละประเทศก็พยายามคิดค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้อากาศกลับมาบริสุทธิ์เหมือนเดิมอย่างเช่นประเทศไทยก็ใช้วิธีการลดปัญหาด้วยการงดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอาขยะในปริมาณมากซึ่งจะเอาขยะน้อยลงก็จะช่วยลดปัญหาควันน้อยลงเช่นเดียวกัน

และอีกปัญหาหนึ่งที่กำลังรณรงค์กันอยู่ในตอนนี้ก็คือการให้ชาวบ้านงดเผาหญ้างดเผาป่าซึ่งถือว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทางรัฐบาลต้องมาทำความเข้าใจกับประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมีการจุดไฟเผาป่ารวมถึงการรณรงค์การขับรถให้มีการขับรถที่อายุไม่เกินเจ็ดปีเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันรถเก่าแล้วสร้างควันดำบนท้องถนนรวมถึงการรณรงค์ให้ทุกคนนั่งรถไปทำงานทางเดียวกัน

ให้ไปด้วยกันเพื่อเป็นการลดจำนวนรถบนท้องถนนอีกด้วยซึ่งหากเราสามารถทำได้ปริมาณมลพิษในอากาศก็จะน้อยลงและเราคนไทยทุกคนก็ไม่ต้องใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเพราะไม่ต้องมาคอยระวังว่าจะดีกันสูตรควันพิษเข้าไปแต่ถ้าหากประชาชนทุกคนไม่รวมใจไม่ร่วมแรงกันในการแก้ไขปัญหามลพิษในครั้งนี้แล้วก็ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาฝุ่นควันกันต่อไปซึ่งจะมีผลทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะร่างกายไม่แข็งแรง