สุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

สุขภาพช่องปากและฟันที่ดีมีดังนี้

การที่เรานั้นดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ดีเพราะว่าฟันนั้นต้องอยู่กับเรานั้นตลอดชีวิตไม่ใช่แค่อยู่แปบเดี๋ยวเดียวฟันก็หักจะทำให้เรานั้นกินอะไรก็ไม่อร่อยหรือว่าเรานั้นมีกลิ่นปากที่รุนแรงเพราะว่าก็จะไม่มีใครที่เขานั้นอยากจะสื่อสารกับเราเพราะว่าการที่เรานั้นมีกลิ่นปากจะทำให้เรานั้นขาดความมั่นใจไปเลย  ดังนั้นช่องปากหรือปากเรานั้นก็ต้องดูแลอย่างสะอาด ให้ทั่ว  

สุขภาพปากที่ดีและฟันที่ดีหมายถึง  

  • ฟันที่สะอาดไม่มีเศษอาหารที่ติดอยู่
  • เหงือกต้องเป็นสีชมพูไม่เจ็บ  หรือว่ามีเลือดออกในขณะที่เรานั้นแปลงฟัน  
  • ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก  

ถ้าหากว่าเรานั้นแปลงฟันแล้วมีเลือดออกเหงือกเจ็บหรือว่ามีเลือดออกเวลาในที่เรานั้นแปลงฟันเรานั้นก็ควรที่จะปรึกษาหมอหรือว่าทันตแพทย์ในการที่ดูแลช่องปากเราให้สะอาด การที่เรานั้นดูแลช่องปากของเรานั้นให้สะอาดเป็นเรื่องที่ดอย่างมาก การที่เรานั้นดูแลประจำและทุกวันเรื่องในช่องปากเพราะว่าการที่เรานั้นดูแลช่องปากให้สะอาดและการแปลงฟันให้ถูกวิธีเป็นเรื่องที่ปกติ แต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นแปลงฟันผิดวิธีการที่เรานั้นแปลงฟันเราต้องทำทุกวันอย่างน้อยวันล่ะสองครั้งคือ ตอนเช้าตื่นนอนก่อนที่เรานั้นจะรับประทานอาหาร  ครั้งที่สองนั้นแปลงฟันก่อนนอน

การที่เรานั้นดูแลประจำวัน  ซึ่งก็คือการแปรรงฟันอย่างถูกวิธีจะได้ช่วยการป้องกันเกี่ยวกับช่องปาก  ทำให้เรานั้นเจ็บตัวน้อยกว่าประหยัดกว่า และ วิตกกังวลน้อยกว่าที่ต้องรับการรักษาเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว  และนี่คือขั้นตอนง่ายๆในการช่วยลดความเสี่ยงต่อฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาที่เกี่ยวกับฟันอื่นๆ

ซึ่งตัวเรานั้นต้องปฏิบัติในระยะระหว่างการนัดพบแพทย์  การแปลงฟันอย่างให้ทั่วถึงวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันวันละครั้ง การรับประทานอาหารที่ถูกสัดส่วนและจำกัดอาหารว่างระหว่างมื้อ การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์  การบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ในกรณีที่ทันตแพทย์แนะนำ การที่ให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ดื่มน้ำที่ผสมฟลูออไรด์ หรือให้อาหารเสริมฟลูอไรด์

ในการที่เรานั้นแปลงฟันเราต้องแปลงฟันที่ถูกต้องถ้าเรานั้นต้องแปลงฟันถูกต้องและถูกวิธีนั้นจะทำให้สุขภาพฟันเรานั้นดีและแข็งแรงเพื่อที่จะได้ มีสุขภาพฟันให้เรานั้นอยู่กับเรานั้นไปตลอดชีวิตเพื่อที่จะได้ทำให้เรานั้นกินอะไรแล้วอร่อยและช่องปากของเรานั้นจะได้มีสุขภาพที่ดีด้วย 

 

สนับสนุนโดย ชุดตรวจ hiv