การเลือกคบเพื่อน ลักษณะของเพื่อนที่ดีควรเป็นอย่างไร

เพื่อนที่ดีมักจะมีลักษณะบางประการที่ทำให้ความสัมพันธ์ดีและยั่งยืน นี่คือลักษณะบางประการที่เพื่อนที่ดีควรมี

1.ซื่อสัตย์: เพื่อนที่ดีควรเป็นคนที่ซื่อสัตย์และฉันท์ต่อคุณ ไม่ทำให้คุณต้องสงสัยหรือไม่มั่นใจในความต่อเนื่องของความจริง

2.สนใจและเข้าใจ: เพื่อนที่ดีควรสนใจในชีวิตของคุณ และเข้าใจสถานการณ์และความรู้สึกของคุณ เขามีความเข้าใจและให้คำปรึกษาเมื่อคุณต้องการ

3.สนุกสนาน: เพื่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตที่คุณใช้มีความสนุกขึ้น ความรับผิดชอบในการสร้างบรรยากาศที่เป็นสิ่งดีต่อความสัมพันธ์

4.เข้ากันได้: การมีความเข้ากันได้ทางสังคมสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถที่จะปรับตัวกับบุคลิกภาพและความคิดของเพื่อน

5.สนับสนุน: เพื่อนที่ดีควรเป็นคนที่สนับสนุนคุณในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือช่วงเวลาที่สุขสบาย

6.ไม่นอกรีต: เพื่อนที่ดีไม่ควรที่จะคั่นค้านหรือทำร้ายคุณในทางใด ๆ ในสถานการณ์ที่แตกต่าง

7.ทุ่มเท: เพื่อนที่ดีควรที่จะให้เวลาและพยายามในความสัมพันธ์ เขาไม่ได้ทิ้งท้ายหรือละทิ้งคุณเมื่อเกิดปัญหา

8.เคารพ: ความเคารพต่อกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ มีเคารพต่อความคิดเห็นและความต่างกัน

การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต้องการความพยายามจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งนี้เป็นกระบวนการที่ต้องมีความเข้าใจและความกระตือรือร้นในการทำให้ความสัมพันธ์เจริญรุ่งเรือง

 

เพื่อนแบบไหนที่เราไม่ควรคบ หรือควรเลิกคบทันที

มีบางลักษณะที่เป็นสัญญาณบอกว่าเพื่อนบางคนอาจไม่เหมาะสมหรือไม่ควรคบ นอกจากนี้ยังมีกรณีที่การคบเพื่อนอาจต้องหยุดเพื่อความผูกพันที่ไม่ดีหรือสถานการณ์ที่ไม่ดีในความสัมพันธ์ดังนี้คือบางลักษณะที่เป็นสัญญาณว่าควรระวังหรือหยุดคบเพื่อน

1.ขาดซื่อสัตย์: เพื่อนที่ไม่เป็นซื่อสัตย์หรือมีการโกหกมักจะทำให้ความเชื่อถือลดลง หากพบว่ามีการโกหกหรือไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ อาจต้องระวังและพิจารณาว่าควรรักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือไม่

2.ไม่สนใจหรือขาดความเข้าใจ: เพื่อนที่ไม่สนใจในชีวิตของคุณหรือไม่เข้าใจสถานการณ์ของคุณอาจไม่ให้ความสนใจที่เพียงพอในความสัมพันธ์

3.เสพติดหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม: ถ้าเพื่อนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีการเสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสุขภาพและความเป็นปกติของคุณ ควรพิจารณาถึงความพร้อมในการคบความสัมพันธ์กับพวกเขา

4.ไม่รับฟังและไม่สนใจความรู้สึกของคุณ: เพื่อนที่ดีควรเป็นคนที่รับฟังและสนใจความรู้สึกของคุณ หากพบว่าพวกเขาไม่สนใจหรือไม่เข้าใจสถานการณ์ของคุณ อาจจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของความสัมพันธ์

5.ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรือเครียด: หากความสัมพันธ์ทำให้คุณรู้สึกทุกข์ใจหรือเครียดอย่างต่อเนื่อง อาจต้องพิจารณาการระวังหรือหยุดคบเพื่อน

6.ส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดี: ถ้าพบว่าเพื่อนส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ควรตัดสินใจหยุดคบเพื่อน

การเลือกเพื่อนที่เหมาะสมมีความสำคัญในการสร้างและรักษาความสุขของคุณ การเลือกที่จะหยุดคบเพื่อนบางคนอาจเป็นการปกป้องความเป็นอยู่ของคุณและสร้างโอกาสให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าได้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย    ฮอยอาน่า