การปรับตัวเพื่อเผชิญโรคระบาด

ในช่วงยุคที่มีการเกิดของโรคระบาดและดูหเมือนว่าจะมีการระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่น่าจะหายไปได้โดยง่าย โดยเฉพาะโรคที่กำลังระบาดและเกิดขึ้นอยู่ในช่วงปี2019-2020 อย่างไวรัสโคโรน่าหรือที่ถูกเรียกตามชื่อสากลว่า Covid2019 นั่นเองเป็นโรคระบาดที่มีการระบาดไปครั้งแรกในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีและมีการแพร่ระบาดยาวนานไปจนถึงเกือบกลางปี

จนทำให้แทบทุกประเทศนั้นเกิดการล็อคดาวน์หรือการหยุดกระทำกิจกรรมต่างๆเพื่อก่อให้เกิดความเสี่ยงของโรคระบาดนั่นเอง และเมื่อการระบาดนั้นเบาบางลงถึงแม้ว่าจะยงไม่มีการเปิดประเทศเพื่อให้เดินทางระหว่าประเทศแต่คนส่วนใหญ่ก็กลับมาใช้ชีวิอย่างปกติมากขึ้น

และเมื่อเกิดการระบาดในครั้งที่สองที่ดูเหมือนว่าเชื้อไวรัสของโรคระบาดนี้นั้นเหมือนจะรุนแรงขึ้นเพราะสามารถกระจายและติดต่อกันได้มากขึ้นดังนั้นแล้วคนเราส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อเผชิญและรับมือกับโรคระบาดนี้ให้ได้นั่นเองเพราะเราไม่อาจทราบได้เลยว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่โรคระบาดนี้นั้นจะกลายเป็นโรคที่สามารถและมีวัควีนในการป้องกันได้

การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าหากเรานั้นไม่ศึกษาเราก้อาจจะไม่ทราบได้ว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างและเรานั้นจะป้องกันโรคนี้ได้อย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถติดตามได้จากข่าวสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงสารคดี ซึ่งปัจจุบันหลายๆหน่วยงานและสื่อต่างๆนั้นให้ความสำคัญกับโรคระบาดนี้อย่างมาก เชื่อว่าการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดนี้นั้นต้องให้ระโยชน์แก่เราไม่มากก้น้อยอย่างแน่นอน

การติดตามข่าวสาร ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไปแทบทุกส่วนของดลก ข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะจะทำให้เรานั้นทราบความเคลื่อนไหวและความเป็นไปของโรคระบาดนี้นั่นเอง อย่างเช่นการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส จำนวนผู้ติดเชื้อ จุดสุ่มเสี่ยงที่ถ้าหากไปแล้วสามารถต่อโรคระบาดได้เป็นต้น ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเผชิญโรคระบาดได้อย่างเต็มที่

การตรวจสุขภาพ ถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่ได้ไปยังในจุดที่ทำให้เกิดการติดต่อของโรคระบาด แต่การที่เรานั้นได้รับการตรวจสุขภาพนั้นก็จะทำให้เรานั้นรู้ว่าสุขภาพของเรานั้นเป็นอย่างไรและถ้าหากเรามีโรคประจำตัวหรือมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงนั้น โอกาสในการติดต่อโรคระบาดก้อาจจะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าเรานั้นอาตตะไม่ได้ไปยังในพื้นที่สุ่มเสี่ยงก็ตาม

การเฝ้าระวังและระมัดระวัง เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ลดโอกาสในการเกิดของโรคระบาดได้ การสังเกตตัวเองอยู่เสมอว่าร่างกายของเรานั้นเป็นอย่างไรเพราะเมื่อการอาการผิดปกติเมื่อใดเราจะรู้โดยทันทีนั่นเอง สิ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้และเผชิญรับมือกับโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่ในปจุบันแต่รวมไปถึงในอนาคตด้วย

 

สนับสนุนโดย  หวยฮานอยแบ่งปันฟรี